Het zijn termen waar je wellicht al eerder van gehoord hebt: kattenmensen en hondenmensen. Het lijkt wel alsof je ofwel het ene ofwel het andere bent: kattenmensen versus hondenmensen. Wat dan met mensen die zowel katten als honden hebben? Ook zij hebben een lichte voorkeur voor katten of honden, zo wordt geloofd. Maar vanwaar komt deze voorkeur? Liggen er daadwerkelijk verschillende persoonlijkheidskenmerken bij de baasjes aan de oorsprong?

Kattenmensen zijn introverter en gevoeliger

In een recente studie die werd uitgevoerd aan de Carroll University in Wisconsin werd aangetoond dat er wel degelijk verschillen zijn. Dr. Denise Guastello en haar team vroegen aan 600 studenten of ze zichzelf zouden omschrijven als kattenmens of hondenmens. Een tweede vraag was welke kwaliteiten hen het meeste aanspreken in hun huisdier. Daarnaast dienden de studenten een vragenlijst in te vullen die naar verschillende persoonlijkheidskenmerken peilde.

Uit de resultaten blijkt dat studenten die aangaven eerder hondenmensen te zijn meer levendig, energiek en extravert zijn. Zij hebben ook de neiging meer te handelen conform de gangbare regels. Kattenmensen zijn daarentegen eerder introvert en gevoelig, maar wel meer open-minded. Zij hebben minder de neiging om mooi in de pas te lopen dan hondenmensen.

De persoonlijkheidsverschillen zijn grotendeels toe te schrijven aan het feit dat hondenmensen en kattenmensen verschillende plaatsen opzoeken. Zo stelt Dr. Guastello dat het logisch is dat hondenpersonen meer levendig zijn, omdat zij er de voorkeur aan geven meer naar buiten te trekken. Ze moeten immers gaan wandelen met hun hond, nemen hem mee op uitstap en ontmoeten ook sneller nieuwe mensen dankzij hun viervoeter. Een kat daarentegen hoeft niet noodzakelijk naar buiten voor een wandeling.

“Katteneigenaars zijn misschien meer introverte en gevoelige mensen, die er de voorkeur aan geven binnenshuis een boek te lezen op de bank”, zo zei Guastello op de jaarlijkse “Association for Psychological Science” bijeenkomst.

Kattenmensen versus hondenmensen: verhouding

Een andere bevinding was dat er meer hondenmensen dan kattenmensen zijn. 60% gaf aan hondenmens te zijn, tegenover 11% dat aangaf eerder kattenmens te zijn. De overige 29% zei kat en hond even graag te hebben of van beiden niet te houden. Hondenlovers vonden het kameraadschap of de vriendschap die ze krijgen van hun hond de meest aantrekkelijke eigenschap, terwijl kattenlovers worden aangesproken door de affectie die ze krijgen van hun dier.

Persoonlijkheid als basis voor keuze kat of hond

Guastello stelt dat het mogelijk is dat mensen de keuze van een huisdier laten afhangen van hun persoonlijkheid. Als voorbeeld geeft ze aan dat katten vaak gezien worden als onafhankelijke dieren die graag hun eigen ding doen. Wanneer een persoon deze eigenschap in zich heeft zal hij meer geneigd zijn dit ook bij een huisdier te appreciëren. Hij kiest volgens haar dan eerder voor een kat dan voor een hond.

Bij het onderzoek moet een belangrijke kanttekening worden gemaakt. De studie werd voorlopig enkel bij studenten uitgevoerd. Guastello zegt dat het momenteel niet duidelijk is of de onderzoeksresultaten kunnen worden uitgebreid naar andere leeftijdscategorieën.

Het is wel zo dat een voorgaand onderzoek gelijkaardige resultaten heeft opgeleverd. Sam Gosling deed in 2010 een studie bij meer dan 4500 participanten. Hij kon aantonen dat hondenmensen hoger scoren op extraversie, mildheid en ordelijkheid, maar lager op emotionele stabiliteit en autonomie dan kattenmensen (Samuel D. Gosling et al, 2010).

En jij? Ben jij eerder een kattenmens of hondenmens? Kan je je vinden in deze resultaten? Laat het ons weten!